Pàgines

diumenge, 27 de maig del 2012

Al cinema, més immersió...

immsound
El públic encara no ho sap, però ja fa uns mesos que ha començat una nova espècie de cursa: la de "qui té més canals de so al cinema".

Unes quantes empreses estan desenvolupant sistemes que, possiblement, faran que l'estàndard actual dels "5.1" canals quedi arraconat. Totes prometen una més gran immersió sonora als cinemes.
S'hi instal·laran més altaveus darrere la pantalla, més grups d'altaveus als laterals i darrere, i altaveus al sostre!

Una d'elles, IMMSOUND, té la seu a Barcelona (encara que la seva web només parla anglès). A més a més, hi col·laboren Marc Orts (mesclador) i Oriol Tarragó (dissenyador de so), que aquestes setmanes estan mesclant el primer títol en aquest sistema, "The impossible", de J. A. Bayona. Això afegeix un interés excepcional a la cursa.

El darrer participant a incorporar-se és el peix més gros, DOLBY. Un es pregunta qui quedarà al final de la cursa. Encara que preferiria que en quedessin, com a mínim, dos!

Tothom necessita - distribuïdors, productors, exhibidors, etc - que anem més al cinema. A hores d'ara, gairebé el 50% de les sales ja tenen projecció digital i els èxits del 3D han ajudat molt que es produís aquest canvi.

Ara, el cost de moltes noves instal·lacions digitals s'està repartint entre productores, exhibidors i un tercer element - l'integrador - a través de la cuota del VPF (Virtual Print Fee). ¿Com podran assumir, els cinemes, les noves inversions en altaveus, amplificadors, canvis a les sales i nous equips reproductors? ¿Serà possible cobrar una entrada més cara per veure una pel·lícula en la seva versió de 14, 23 o 64 canals?

desmuntant la sala a Sonoblok
A SONOBLOK, l'estudi on treballo, a una de les 3 sales on es mescla cinema s'hi ha instal·lat el sistema d'IMMSOUND. A la foto es veu com estem desmuntant la taula "antiga" mentre que al fons treuen la pantalla per poder muntar els altaveus extra del nou sistema. Tot s'ha de dir: és una època ben interessant!

NOTA.- El format actual "clàssic" de 5.1 canals conté:
    • 3 canals complets darrere la pantalla (esquerra, centre, dreta)
    • 2 canals (cada grup amb varis altaveus) ambientals, als laterals i al darrere: "surround" esquerre i "surround" dret.
    • 1 canal pel subgreus (el canal "0.1")