Pàgines

dimecres, 17 de març de 2004

Maneres de mesclar (so, música, film...)

  • (a) mesclar amb acostaments successius; vàries passades; massatge; lectura-pausa-lectura; del global al detall i retorn al global; ritme de seqüències; edifici horitzontal; permetre, fomentar i aprofitar l'error; obertura; antenes; fluïdesa...
Possibilitats immenses. Perill de saturació. Dificultat de tria. Necessitat de temps i perspectiva. Opcions massa diferents. Troballes interessants possibles.
  • (b) resoldre i acabar cada part a mesura que es presenten; una darrere l'altra; un edifici vertical; un mínim to general manté la construcció a manera de kit...
Correcció assegurada. Avorriment possible. Pressupost assolible. Estrena immediata.
  • (c) qualsevol altra manera de mesclar que barregi les anteriors i/o les ignori i/o les superi.