Pàgines

dijous, 11 de març de 2004

Temps

(Sempre)
El brunzir del temps, motor elèctric,
lliga tots els instants, de vetlla i de son.
(Cuina)
El temps és com tallar fina la verdura.