Pàgines

dilluns, 26 d’abril de 2004

Textos: Brian Eno (2)

Idees i recursos
  • Canvia el rol dels instruments.
  • Descobreix les receptes que utilitzes i abandona-les.
  • Honora el teu error com si tingués intencions amagades.
  • Talla una concepció vital.
  • Suprimeix les ambigüitats i reemplaça-les per especificitats.
  • Suprimeix les especificitats i reemplaça-les per ambigüitats.
  • Mira l'ordre amb el que fas les coses.
Brian Eno (músic) i Peter Schmidt (pintor) es van adonar que tots dos utilitzaven un mètode semblant per ajudar-se en el treball de pensar i crear. Unes frases escrites en unes targetes o en un petit bloc, i que llegides a l'atzar recordaven o desvetllaven idees i camins de recerca i experimentació. Més tard es va fer una edició comercial (1975) de les targetes dins una capsa: les Oblique Strategies.