Pàgines

dimarts, 25 d’abril de 2006

Notes esparses (4)

  • Les bicicletes, al frenar, acostumen a fer un soroll esquerdat i una mica desagradable.
  • Per Setmana Santa, la ciutat sembla un poble. I, segurament, hi ha pobles que semblen ciutats.
  • Una gran part del soroll que es fa al caminar és degut al frec dels dos camals dels pantalons.
  • Fer llistes de coses a fer et pot allunyar de fer-les: un cop (d)escrites ja semblen mig fetes.