Pàgines

dilluns, 22 d’agost de 2011

Llibres, estiu i noms

ombra a la paret
Dos llibres sobre cinema, per les vacances:
  • (1) Jean-Luc Godard. Pensar entre imágenes. Edició a cura d'AIDELMAN, Núria i LUCAS, Gonzalo de. Barcelona: Intermedio, 2010.
  • (2) Entendre le cinéma. DESHAYS, Daniel. Paris: Klincksieck, 2010.

Una dada: a l'índex de noms al final de cadascún dels dos llibres:
  • (1) de 552 noms, només 7 són espanyols (si comptem Sèneca, és clar...)
  • (2) de 127 noms, només 1 és espanyol: Luis Rosales.

A part d'aixó, tot bé! Molt recomanables.

Addendum: Ni a l'index de noms ni a la bibliografia apareix el seu compatriota, el senyor Michel Chion. Interessant...

2 comentaris:

Augusto Casanovas ha dit...

Fan molt bona pinta... Els anteriors de Deshays son fantàstics!

Ricard Casals Alexandri ha dit...

Els vaig a comprar a la llibreria LAIE. Trobo que en Deshays comença a teoritzar massa, pel meu gust.

Bon estiu, August!