Pàgines

dilluns, 20 de juny de 2005

Limitacions creatives

Llegint una entrevista (*) amb el productor i enginyer Matt Wallace, trobo alguns comentaris amb els que estic absolutament d'acord:
  • Les restriccions, sovint, ajuden. Tenir 100 pistes de so dins una sessió de ProTools pot diferir massa les decisions.
  • La pre-producció és molt important. Polir i acabar les cançons sense agafar cap guitarra elèctrica, tot amb acústiques.
  • És tracta de vendre emocions, no tecnologia.
  • Voler polir-ho tot massa, sense deixar cap error, és un error. La gràcia és saber triar els errors que deixes.
Jordi Sangenís, el meu mestre en el so per a cinema, em deia que no es tractava de saber com de ho vols deixar, sinó com de malament ho pots deixar. Em va costar d'entendre, perquè és fàcil de mal interpretar.

(*) revista Electronic Musician (maig de 2005)

[Crec que m'he fet un embolic amb la negreta, la cursiva, l'asterisc i tot plegat. Alguna ànima caritativa amb coneixements de disseny és a prop?]