Pàgines

divendres, 20 de juliol de 2007

Una porta es queixa

sonograma d'una porta que es queixa
Una de les portes de l'aparcament, la primera per baixar a les plantes de sota, sona amb veu pròpia. Gairebé totes les portes tenen veu pròpia. Però, darrerament, aquesta porta es queixa i no sé el per què. Una bona greixada l'alleujaria. Ben veritat. Però és això el que vol?

La imatge és el sonograma del seu so. Segur que pot ajudar a fer un bon diagnòstic a algun amatent metge de portes.

Una porta amb veu pròpia (0:11)