Pàgines

divendres, 17 d’octubre de 2008

Timbal o piano?

mà esperant
  • Tamborinar.- Fer soroll com qui toca el tamborí. Va començar a tamborinar la fusta amb la punta dels dits.
  • Drumming fingers.- To beat on anything rhythmically, esp. to tap one's fingers rhythmically on a hard surface.
  • Pianoter.- Tapoter avec les doigts. Il pianote sur la table.
  • Tamborilear.- Hacer son con los dedos imitando el ruido del tambor.
Aquesta mà incansable és el cursor de temps d'espera en la versió antiga d'un programa molt conegut d'edició d'àudio.

Afegit (19 octubre):
  • Tamburellare.- Produrre un suono simile a quello del tamburello, battendo continuamente con colpi leggeri su una superficie: la pioggia tamburella sulla tettoia.
Sembla que la percussió guanya.