Pàgines

dijous, 19 de maig de 2005

Bach i Pla

A la matinada, Roldós toca les tres primeres 'Suites' angleses de Bach. La primera és molt pianística - per al meu gust, massa. Les altres dues són esplèndides. La forma dolça del perfil llunyà de les muntanyes de la música de Bach.
Quadern gris, de Josep Pla (pàgina 436). Edicions Destino. Cinquena edició, 1991.