Pàgines

dilluns, 16 de maig de 2005

B_ch i Pl_

L_ f_rm_ d_c_l d_l p_rf_l ll_ny_ d_ l_s m_nt_ny_s d_ l_ m_s_c_ d_ B_ch.
Quadern gris, de Josep Pla (pàgina 436). Edicions Destino. Cinquena edició, 1991.