Pàgines

dimarts, 25 de desembre de 2007

Gent de cinema. Actualització (2)

PÀGINES WEB
  • Unidentified Sound Object. Lloc sobre la teoria i aplicació de les noves tecnologies al so-per-a-cinema, a la música electrònica, al disseny de so, als entorns sonors immersius, a la síntesi de so i al procés digital del so. Pàgina portada per dos músics d'electrònica experimental.
  • Thompsound. Lloc dedicat a l'intercanvi d'informació sobre operadors de la perxa (so directe) i a la producció de cinema en general.
  • Fieldsounds. Pàgina d'Ande Schurr, tècnic de so directe (sound recordist) d'Auckland, Nova Zelanda. Amb escrits seus que poden ajudar a fer un bon so.
  • Perchman.com. Anuari dels perchman francesos. El "perxista" (boom operator) és qui porta el micròfon. En aquest lloc s'hi poden trobar dossiers sobre la pròpia feina.
  • Esrproductionsound.com. Un exemple de pàgina d'una professional del so directe: Erika Schengili-Roberts, de Toronto, Ontario.
FÒRUMS I GRUPS