Pàgines

dimarts, 30 de setembre de 2008

Immediacions (sonores)

I. 18
O simplement sentir les ones en la fosca.

I. 56
Murmuri de la font: tot és proper i estrany.

II. 39
El soroll de la mar, i tot s'escriu.

II. 71
Campanes a la vall. Torna la infància.

II. 86
Enmig del cansament, un lleu so d'aigua.
Immediacions, de Feliu Formosa. Edicions 62 - Empúries. Barcelona, 2000.