Pàgines

dimarts, 1 de setembre de 2009

Textos: Esteve Fàbregas i Barri

139
Tres maneres de tocar l'orgue: el domini sobre l'instrument a poca veu, de l'executant discret; el terratrèmol sonor de l'inexpert; i el domini sobre el terratrèmol del virtuós.

252
Nèstor llegeix sempre amb veu alta perquè va trobar en un llibre que els antics no coneixien aquesta "manera demoníaca de llegir sense pronunciar".
Alba de prima, d'Esteve Fàbregas i Barri. Editorial Selecta. Barcelona, 1976.